Druga faza uređenja parkinga u centru Sv. Filip i Jakova

Objavljeno: 11.11.2020.

Asfaltiranje ceste, gradnju parkirnih kocki te hortikultura

Općina Sveti Filip i Jakov planira radove i na drugoj fazi uređenja parkinga u centru Sv. Filip i Jakova. Projekt uređenja parkinga (u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov i Udruge “Napredak”) koji je započeo prije nekoliko mjeseci s proširenjem i gradnjom sve skupa se gradi u dvije faze u vrijednosti od 1 800 000 kuna. Prva faza radova uključivala je proširenje parkinga, livelaciju terena, postavljanje rasvjete, okolnog zida, rubnjaka i riješavanje oborinskih voda, a financirala ga je Općina Sv. Filip i Jakov u vrijednosti od 600.000 kuna te udruga Napredak u vrijednosti od 300.000 kuna. Druga faza radova čije je izvođenje radova pomaknuto zbog virusa Covid-19, financirati će jednom trećinom Općina a s dvije trećine udruga "Napredak", a uključivat će asfaltiranje ceste, gradnju parkirnih kocki te hortikulturu.

 

 

Općina Sveti Filip i Jakov