Izgradnja dječjeg vrtića Cvitić u Turnju

Objavljeno: 18.01.2019.

Za projekt izgradnje odobreno je 4.452.840,94 kn

Program ruralnog razvoja RH

Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

OPĆI CILJ

Poboljšanje kvalitete života na području općine Sveti Filip i Jakov čime će se doprinijeti smanjenju depopulacije ruralnih područja Hrvatske.

SPECIFIČNI CILJ

Općina Sveti Filip i Jakov je u skladu s važećom zakonskom regulativom zadužena da svojim građanima osigura pravo na brigu o djeci te odgoj i temeljno obrazovanje. Realizacijom predmetnog projekta, stvorit će se infrastrukturni preduvjeti za kvalitetno izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Sveti Filip i Jakov i u širem ruralnom području.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

- 1.559,41 m² ukupnog obujma građevine dječjeg vrtića rekonstruirano i opremljeno za potrebe izvođenja programa odgoja i obrazovanja prema zahtjevima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe

-  Uspostavljen sustav odgojnih jedinica za 54 djece: 1. jedinica za djecu jasličke dobi (13-18 mj) 12 djece; 2. jedinica za djecu vrtiće dobi (4-7 god) 22 djece; 3. jedinica za djecu vrtićke dobi (3-7 god) 20 djece

-   7 zaposlenih u područnom vrtiću u Turnju 

 

 

Općina Sveti Filip i Jakov