Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe

Objavljeno: 28.06.2023.

Projekt će se provoditi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. koji je dio Mehanizma za oporavak i otpornost.

Kao odgovor na potrebe starijeg stanovništva, Općina Sveti Filip i Jakov pripremila je projekt koji je aplicirala na Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe čija je svrha razvoj socijalnih usluga za posebno osjetljive skupine i sprječavanje socijalne isključenosti.

S tim ciljem Republika Hrvatska, kao vlasnik, darovala je Općini Sv. Filip i Jakov nekretninu označenu zk,č.br. 1221/VRTLACI, ŠUMA, površine 15.255 m2 u svrhu izgradnje građevine javne i društvene namjene – dom za starije i nemoćne osobe, 2.b. Skupine, sukladno Građevinskoj dozvoli izdanoj od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije koja je postala pravomoćna 20. siječnja 2023. godine. Tržišna vrijednost nekretnine iznosi 898.000,00 eura prema Procjembenom elaboratu. Općina Sv. Filip i Jakov ishodila je građevinsku dozvolu izdanu od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Radi se o institucijskom domu koji će se graditi iznad općinskog središta Sv. Filip i Jakov kraj osnovne škole, na lokaciji Rabatin 2 koja se naslanja na Rabatin 1. Planirana građevina ima prizemlje i dva kata te je pravilnog L oblika. Građevina je predviđena za 98 korisnika raspoređenih u ukupno 70 soba (42 jednokrevetne i 28 dvokrevetnih). Osim pružanja institucionaliziranih oblika skrbi za 98 korisnika pružat će i raznovrsne usluge izvaninstitucijske skrbi za 218 korisnika, kako bi se starijim osobama omogućio kvalitetniji, sigurniji i što duži boravak u vlastitom domu.

U sklopu Doma za starije i nemoćne osigurat će se pružanje primarne zdravstvene zaštite osiguravanjem prostora za liječnika obiteljske medicine te će se izgraditi zaseban odjel za smještaj osoba s Alzheimerom i drugim oblicima demencije.Dodatne izvaninstitucijske usluge koje će projektom biti omogućene odnose se na pružanje pomoći u kući, uslugu cjelodnevnog i poludnevnog boravka, skrb za starije osobe za vrijeme spriječenosti njegovatelja te usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške.

Očekivano razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2026., a ukupna vrijednost projekta je 8.064.571,72 eura ili 61 milijun kuna. Projekt će se provoditi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. koji je dio Mehanizma za oporavak i otpornost.

 

Općina Sveti Filip i Jakov