Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Sveti Filip i Jakov

Objavljeno: 30.10.2023.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Sveti Filip i Jakov

Korisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Općina Sveti Filip i Jakov

Oznaka projekta: NPOO.C4.3.R3-I4.01.0001

Ukupna vrijednost projekta: 7.444.233,26 €

Dodijeljena bespovratna sredstva: 5.342.778,76 €

Razdoblje provedbe projekta: 02.10.2023. - 02.04.2026. godine( 30 mjeseci)

Sažetak projekta: Zadarska županija, kao i ostatak RH bilježi značajan porast udjela starijeg stanovništva pa je sukladno navedenom potrebno osigurati socijalne i zdravstvene usluge za veći broj starijeg stanovništva u lokalnoj zajednici kako bi se osiguralo zdravo, uključivo i dostojanstveno starenje. Prema „Analizi o udjelu postojećih smještajnih kapaciteta u odnosu na broj stanovnika starijih od 65 godina po županijama“ udio postojećih smještajnih kapaciteta za smještaj starijih osoba u Zadarskoj županiji iznosi 2,60%, što je manje od hrvatskog prosjeka od 3,40% i značajno manje od prosjeka EU koji iznosi 5%. Kao odgovor na potrebe starijeg stanovništva, Općina Sveti Filip i Jakov pripremila je projekt izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe čija je svrha razvoj socijalnih usluga za posebno osjetljive skupine i sprječavanje socijalne isključenosti. Nositelj projekta je Općina Sveti Filip i Jakov, a partner je Zadarska županija. Novoizgrađeni Centar za starije osobe će osim pružanja institucionaliziranih oblika skrbi (za 98 korisnika) pružati i raznovrsne usluge izvaninstitucijske skrbi (za 218 korisnika) kako bi se starijim osobama omogućio kvalitetniji, sigurniji i što duži boravak u vlastitom domu. Projektom će se osigurati pružanje usluga za funkcionalno ovisne korisnike 3. i 4. stupnja u skladu s Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, uključujući i oboljele od Alzheimerove bolesti ili drugih demencija u srednjem ili teškom stadiju bolesti.

Opis projekta:

Provedbom projekta povećat će se broj korisnika socijalne skrbi te će se unaprijediti kvaliteta života starijeg i nemoćnog stanovništva i njihovih obitelji.

Projekt se provodi na području Općine Sveti Filip i Jakov koja se nalazi u Zadarskoj županiji.

Ovim projektom predviđa se gradnja građevine društvene namjene koja prema zahtjevnosti pripada u skupinu 2.b. građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi se postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Planirana građevina ima prizemlje i dva kata te je pravilnog L- oblika. Građevina je predviđena za 98 korisnika raspoređenih u ukupno 70 soba (42 jednokrevetne i 28 dvokrevetnih). Uz pružanje usluga smještaja za starije i nemoćne osobe u sklopu projekta stvorit će se kapaciteti za pružanje izvaninstitucijskih usluga u obliku pružanja pomoći u kući, usluga poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, skrbi za starije i nemoćne osobe prilikom odsutnosti njegovatelja te obuhvaća i usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalna podrška. U sklopu Doma za starije i nemoćne osigurat će se prostori za liječnika obiteljske medicine čime se osigurava primarna zdravstvena zaštita. Cilj projekta je unaprjeđenje usluga socijalne skrbi kroz izgradnju Centra za starije i nemoćne te povećavanje opsega pružanja izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su:

A 1. Priprema i izrada projektno-tehničke dokumentacije

A 2. Građenje građevine centra za starije osobe Sveti Filip i Jakov

A 3. Opremanje građevine centra za starije osobe Sveti Filip i Jakov

A 4. Informiranje i vidljivost

A 5. Upravljanje projektom i administracija

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.

Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornim za njih.“

 

Općina Sveti Filip i Jakov