Izgradnja poučne i tematske staze na otoku Babac

Objavljeno: 12.04.2024.

Projekt "Izgradnja poučne i tematske staze ne otoku Babac" sastoji se od projektnih aktivnosti izvođenja građevinskih radova, opremanja, provedbe postupka nabave te označavanja i vidljivosti. Postojeća komunalna i društvena infrastrukture na otoku je u lošem stanju te su potrebna ulaganja s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva. Otok je od kopna udaljen samo 680 metara te iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja zbog očuvanosti okoliša i autentičnosti tradicionalnog otočkog života. Razdoblje provedbe projekta iznosi 9 mjeseci. Očekivane koristi od projekta imati će svi stanovnici i posjetitelji otoka zbog unaprijeđene infrastrukture, a mjerljivi rezultati projekta su izgrađeno 208 metra poučne i tematske staze opremljene s informativnim pločama na kojima će svi posjetitelji dobiti informacije o kulturnoj i prirodnoj baštini otoka, klupama i koševima za smeće. Opremljenost koševima za smeće pozitivno se utječe na okoliš. Ciljne skupine projekta su stanovnici i svi posjetitelji otoka Babac. Izgradnjom poučne staza rasteretiti će se ekološki otisak posjetitelja na ostatak otoka zbog usmjeravanja istih na lokaciju poučne staze čime će se pozitivno doprinijeti okolišnoj održivosti. Podizanjem kvalitete komunalne infrastrukture stvoriti će se preduvjeti za daljnja ulaganja i revitalizaciju otoka, a lokalno stanovništvo dobiti će prostor za rekreaciju, šetnju i općenito uživanje u prirodi kroz društvenu interakciju čime se izravno doprinosi podizanju kvalitete života na otoku.

Projekt je usklađen s strateškim dokumentom Plan razvoja Općine Sveti Filip Jakov 2021.-2027., te doprinosi razvojnom cilju "Unaprjeđenje kvalitete života u Općini" Mjera 3.2. Unaprjeđenje javnih površina, pješačkih zona i šetnica. Nadalje, projekt doprinosi Posebnom cilju 17. Plana razvoja Zadarske županije 2021.-2027. u kojem se navodi potreba ulaganja u razvoj pješačkih staza s ciljem rasterećenja cestovne infrastrukture.

Vrijednost projekta: 65.951,25 eura

 

Općina Sveti Filip i Jakov