„Modernizacija javne rasvjete“

Objavljeno: 13.01.2017.

„Modenizacija javne rasvjete na području Općine Sv. Filip i Jakov“ je projekt koji se kontinuirano provodi na području Općine Sv. Filip i Jakov, a koji omogućuje smanjenje potrošnje električne energije, troškova održavanja, svjetlosnog zagađenja, emisije štetnih plinova te povećanje sigurnosti na prometnicama zamjenom svjetiljki živine tehnologije s odgovarajućim svjetiljkama natrijeve tehnologije.

Projekt je do sada pokrio dvije odvojene faze u 2014. i 2015. godini ukupne vrijednosti 322.596,25 koji je sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa 210.000,00 kn - 65,1% te je postavljeno ukupno 235 natrijevih svjetiljki.

Radovi na projektu „Modernizacija javne rasvjete na području Općine Sv. Filip i Jakov“ su sufinancirani od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i prva faza projekta je provedena u 2014. godini, a obuhvatila je većinu zaobalja Općine odnosno mjesta Raštane Gornje, Raštane Donje, Tičevo i Viterince te glavna magistralna raskrižja u mjestima Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar. 
Ukupna vrijednost projekta iznosila je 167.683,75 kn te ga je Ministarstvo sufinanciralo sa iznosom od 110.000,00 kn (66%), Općina sa 57.683,75 (34%), a Povrat investicije iznosi oko 1 godinu i 8 mjeseci uz uštedu električne energije od 49%.

U drugoj fazi projekta „Modenizacija javne rasvjete na području Općine Sv. Filip i Jakov“ Općina Sv. Filip i Jakov je sufinanciran od strane Ministarstva sa 100.000,00 kn  u 2015. godini te obuhvaća preostali dio naselja zaobalja Općine Sv. Filip i Jakov koje prva faza nije obuhvatila – Sikovo u kojem se zamijenilo svih 110 svjetiljki te 10 na glavnom magistralnom raskrižju u mjestu Sv. Petar.
Realizacijom druge faze očekuje se povećanje energetske učinkovitosti od 49,03% i ušteda na segmentu održavanja javne rasvjete od 60% - procjena ukupne godišnje uštede od 33.177,58 KN kao i smanjenje emisije onečišćujućih tvari od 49,03% - smanjenje CO2  15,35  t/god.  

Ukupna vrijednost druge faze projekta iznosi 154.912,50 kn koju je Ministarstvo sufinanciralo sa iznosom od 100.000,00 kn (65%), Općina sa 54.912,50 kn (35%) te Povrat investicije iznosi oko 1 godinu i 7 mjeseci uz uštedu električne energije od 49%.

 

Općina Sveti Filip i Jakov