Novo dječje igralište u Sv. Petru

Objavljeno: 19.12.2019.

Sveukupno trošak dječjeg igrališta cca 70.000,00 kn.

Početak radova: ožujak 2019.g

Završetak: prosinac 2019.g

Pauza: 01.7.-30.09.2019 zbog turističke sezone

Tijek radova:

Na prvom obilasku terena ( Anamarija Matešić, Mirjana Zalović, Gordana Kurtov, Nikolina Pedisić) na kojem je planirana izgradnja dječjeg igrališta ustvrdila se sljedeća situacija:

  1. Teren je izrazito težak jer postoji veliki nagib i visinska razlika od cca 2 metra između najniže i najviše točke

  2. Potrebno je izvršiti izmještanje postojećih kabela od struje jer prolaze podzemno dijagonalno po terenu . Također je potrebno izmjestiti nadzemne kabele zbog ugradnje dodatnog stupa za rasvjetu dječjeg igrališta (anuliranje postojećeg drvenog stupa).

  3. Potrebno je izvršiti izmještanje vodovodnih cijevi, izmještanje slavine i vodomjernog okna jer postojeće cijevi prolaze temeljima potpornog zida, a okno i slavina se nalaze u prostoru igrališta.

1. Priprema terena – ravnanje

Zbog prirodnog položaja terena bilo je potrebno izvršiti ukopavanje jer razlika između najniže točke po kojoj je išlo ravnanje (kod masline) i najviše točke je bila 1,92 metra. Istovremeno je vršio iskop kanala za polaganje kabela od struje i vodovodnih cijevi izvan igrališta, iskop rupe dubine 1,80 m za ugradnju stupa za rasvjetu i iskop rupe za novo vodomjerno okno. Sav materijal se iskopao i sanirao. Posao je odradio Vlastiti pogon Općine Sv. Filip i Jakov. v

Trošak postavljanja javne rasvjete 10.246,25 kn. Posao odradio Marex Elektrostroj d.o.o. Zadar.

Anuliranje drvenog stupa je odradio HEP d.o.o.

2. Izrada ogradnog zida

Zbog sigurnosti korisnika dječjeg igrališta bilo je potrebno izraditi ogradni potporni zid oko cijelog igrališta jer zbog nagiba terena postojala je opasnost od urušavanja. Zid se radio sa sve četiri strane po cca 10 metara. Zid je prirodno pratio nagib terena. Radove je odradio Zidarski obrt Ivan iz Sv. Petra. Cijena radova 25.000,00 kn.

3. Nakon izrade zida pristupilo se zatrpavanju temelja, nasipanju i ravnanju unutrašnjosti igrališta. Posao je odradio Vlastiti pogon u suradnji sa tvrtkom Gomilice jdoo (najam malog bagera- 1.500,00 kn).

4. Nakon nasipavanja, ravnanja i nabijanja terena pristupilo se izradi betonskih temelja (stopa) i montaža sprava. Posao je odradio Vlastiti pogon Općine Sv. Filip i Jakov. Cijena sprava 12.687,50 kn (ljuljačka, klackalica).

Tobogani i drveni dvorac su obnovljeni (zamjena dasaka, brušenje i farbanje tobogana, izrada stope za tobogane, brušenje i farbanje drvenih dijelova). Posao je odradio Vlastiti pogon Općine Sv. Filip i Jakov. Trošak materijala za obnovu cca 1.000,00 kn

Montaža antistres podloge (dio smo imali na skladištu). Kupljeno 10m2 podloge. Trošak 3.196,00 kn. Posao je odradio Vlastiti pogon Općine Sv. Filip i Jakov.

Montaža drvenih klupčica na zid za sjedenje, postavljanje koša za smeće i stalka za bicikle. Posao je odradio Vlastiti pogon Općine Sv. Filip i Jakov.

Na zamolbu ravnateljice Osnovne škole izvršeno je i ravnanje terena oko dječjeg igrališta (iskop kanala i dovoz zemlje za sadnju oleandara). Posao je odradio Vlastiti pogon Općine Sv. Filip i Jakov.

Preostaje još ofarbati zidove igrališta jer se nije moglo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Trošak Vlastitog pogona (materijal za nasipanje, beton, gorivo) cca 30.000,00 kn.

Sveukupno trošak dječjeg igrališta cca 70.000,00 kn.

 

Općina Sveti Filip i Jakov