OPĆINA SV. FILIP I JAKOV POTPISALA DVA UGOVORA KOJI ĆE OMOGUĆITI NASTAVAK PROJEKTA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Objavljeno: 01.02.2020.

Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić danas, 10. prosinca 2019. godine, u 11 sati potpisao je dva ugovora koji će omogućiti nastavak projekta društveno poticane stanogradnje u zoni Rabatin u Sv. Filip i Jakovu

Općina Sveti Filip i Jakov sklopila je s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje. Ugovorne strane ovim Predugovorom utvrđuju zajednički interes i načelnu spremnost pristupanju izgradnji građevina sukladno predmetnom programu stanogradnje utvrđenom na temelju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Direktor APN-a , Krešimir Žunić obratio se okupljenima i poručio: “Ovo je jedna lijepa priča koja je odlično zamišljena, i za čiji je realizaciju uloženo mnogo truda. Moram naglasiti da smo u općini Sv. Filip i Jakov pronašli kvalitetnog suinvestitora, jer su uspjeli u manje od godinu dana donijeti uvjete, mjerila i kriterije kako bi ovaj projekt zaživio. zaključio je Žunić te dodao da, ukoliko bude potrebe, u ovakakv projekt idu ponovno.

Općina je također potpisala i Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju zgrada POS-a s Organizacijom za planiranje i arhitekturu iz Zagreba ukupne vrijednosti 248.625,00 kn sa PDV-om u skladu sa provedenim otvorenim postupkom javna nabave.

“S veseljem pozdravljam sve prisutne koji su omogućili realizaciju ove lijepe priče o poticajnoj stanogradnji u Sv. Filipu i Jakovu. Izrazito me veseli što smo mi kao jedna mala općina dobili priliku za izgradnju stanova za mlade”, izjavio je načelnik općine Sv. Filip i Jakove te iznio i građevinske detalje budućih stanova.

Projektni zadatak uključuje 4 stambene zgrade, u svakoj po 6 stanova, u Svetom Filip i Jakovu, predio Rabatin, Općina Sveti Filip i Jakov, na k.č. 1229/34, 1229/35, 1229/59 i 1229/60, k.o. Sveti Filip i Jakov.

STRUKTURA ZA 24 STANA U ČETIRI VIŠESTAMBENE ZGRADE:

2 kom od 44,0 m2 (jednosoban do jednoiposobni)

4 kom od 55,0 m2 (jednoiposobni do dvosobni)

8 kom od 60,0 m2 (dvosobni do dvoiposobni)

7 kom od 73,0 m2 (dvoiposobni do trosobni)

-3 kom od 77,0 m2 (trosobni do troiposobni)

Uz svaki stan će se prodavati spremište u zajedničkoj prostoriji i jedno vanjsko parkirno mjesto.

Stanovi i spremišta,24 kom = cca 1.578 m2 NKP

PM- vanjska parkirna mjesta,24 kom = cca 96 m2 NKP

Sveukupno predvidivi NKP =1.674 m2 (prodajni)

Napomena: NKP (neto korisna površina stana-prodajna) sadrži stambeni prostor s lođama, balkonima ili terasama i spremištem i parkirnim mjestom izvan stana (površina s koef.). Dnevni boravak se računa u sobnost stana.

LOKACIJSKI UVJETI ZA PROJEKT:

Površina k.č. 1229/34 je 712 m2, površina k.č. 1229/35 je 712 m2, površina k.č. 1229/59 je 675 m2 te površina k.č. 1229/60 je 676 m2. Na svakoj katastarskoj čestici je predviđena izgradnja jedne višestambene slobodnostojeće građevine sa 6 stanova, katnosti Pr+2 temeljem važećih lokacijskih uvjeta iz Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (Plan 1 – Rabatin) („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14, 14/15 i 8/19).

2 stana je potrebno projektirati kao prilagodljive ( bez invalidske opreme ) sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Infrastruktura: predviđa se priključenje građevine na pristupnu prometnicu, vodovodnu, kanalizacionu, elektrodistribucijsku i telekomunikacijsku mrežu prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih tvrtki i javnopravnih tijela.

Za grijanje stanova i pripremu tople vode predviđa se ukapljeni naftni plin (UNP) s izgradnjom vanjskog podzemnog spremnika za plin, a u strojarskom projektu i elektro-projektu predviđa se samo pripremna instalacija za ugradnju klima jedinica za stanove.

 

 

 

 

 

Općina Sveti Filip i Jakov