Općina Sv. Filip i Jakov uspješno provela projekt „ZAŽELI – SV. FILIP I JAKOV“

Objavljeno: 24.07.2020.

Općina Sv. Filip i Jakov uspješno provela projekt „ZAŽELI – SV. FILIP I JAKOV“ i nadmašila zadane ciljeve. Projekt je imao za cilj povećati socijalnu uključenost i razinu kvalitete života 16 osoba kojima je potrebna pomoć u kući (krajnji korisnici) dok je naposljetku bilo uključeno čak 30 korisnika, zaposlene su 4 teže zapošljive žene koje su krajnjim korisnicima pomagale u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Vrijednost projekta“Zaželi – Sveti Filip i Jakov“ je 917.952,42 kuna a provodio se se na području cijele općine Sveti Filip i Jakov koja ima 4.606 stanovnika naseljena u 6 naselja (D. Raštane, G. Raštane, Sikovo, Turanj, Sv. Petar na moru i Sv. Filip i Jakov).

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 04. siječnja 2018. godine odobrilo je Projekt „ZAŽELI – SV. FILIP I JAKOV“. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 917.952,42 kune te ga financira u 100%-tnom iznosu.

Provedbeno razdoblje projekta je iznosilo 30 mjeseci (od 25. siječnja 2018. do 25. srpnja 2020. godine) te je povodom završetka provedbe održana završna konferencija Projekta.

Projektom je izvršeno osposobljavanje žena u području  njegovateljice  kako  bi  se  osigurale  dodatne  kompetencije  za  brže  zapošljavanje nakon završetka projekta. Korist od projekta za teže zapošljive  žene  proizlazi  iz  njihovog  zapošljavanja  tj.  društvene uključenosti, aktivnosti, osjećaja korisnosti i doprinosa lokalnoj zajednici, prihoda od  rada  te  drugih izravnih koristi koje  će  doprinijeti povećanju kvalitete života teže zapošljivih žena.

Ciljna skupina u projektu su bile 4 dugotrajno nezaposlene žene starije od 50 godina koje su marginalizirane (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem) kojima nedostaju odgovarajuće vještine za zapošljavanje, a koje su nakon gubitka zaposlenja i dugotrajne nezaposlenosti u stanju beznadnosti i društvene izoliranosti, čime je ugrožen i njihov životni standard i opstanak.

Krajnji korisnici bile su osobe koji se ne mogu brinuti sami za sebe, često usamljene i depresivne osobe kojima  je  bilo  kakva  pomoć  dobrodošla. Krajnjim korisnicima, tj. osobama koje će imati pomoć u kućanstvu (uključujući i društvene aktivnosti)  će  projekt  omogućiti  jednostavnije, zdravije i sretnije življenje što ujedno utječe na prevenciju prerane institucionalizacije. Korist od  projekta imaju i  projektni partneri čiji je institucionalni cilj usklađen s ciljem projekta (smanjenje nezaposlenosti i  pomoć potrebitima).


Projektni partneri bili su Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar. S obzirom da  će  se  tijekom i nakon projekta osigurati provedba aktivnosti vidljivosti projekta i njegovog financiranja potrebno je  naglasiti kako će projekt biti promoviran (i na lokalnim i nacionalnim medijima) kao primjer dobre prakse te primjer brige za marginalizirane skupine u lokalnoj zajednici. Na taj način će se doprinijeti povećanju svijesti lokalnih i  regionalnih  vlasti  za  uvođenje  dostupnih  mehanizama  potpore,  ali  i financiranja istih iz Europskog socijalnog fonda.

 

Općina Sveti Filip i Jakov