Općinski sud i Katastar

Objavljeno: 01.02.2017.

– Završene su katastarske izmjere za k.o. Sv. Filip i Jakov i k.o. Raštane. U tijeku je drugi dio, to je obnova zemljišnih knjiga.

Za katastarske općine Filipjakov i Raštane provodi se postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka.


http://www.vijesti.opcina-svfilipjakov.hr/novost/obavijest-ko-rastane

http://www.vijesti.opcina-svfilipjakov.hr/novost/pocinje-se-provoditi-postupak-obnove-zemljisne-knji...

Postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka provodi sudska komisija koja je sa radom započela u veljači 2014. godine. 


http://www.b-portal.hr/2017/01/26/krajem-travnja-zapocinje-katastarska-izmjera-turanj-opcina-sv-fili...

Izdvojeni ured suda i katastra u Svetom Filip i Jakovu započeo je s dva dana rada u tjednu, međutim, zbog obima posla, sada radi pet dana. Financira ga u cijelosti Općina Sv. Filip i Jakov te osim naknada zaposlenicima ureda, potrebno još podmiriti troškove održavanja softvera, režije i slično. Tim broji osam djelatnika: dva povjerenika, jedan za svaku katastarsku općinu, zatim, sudska savjetnica, referentica suda, djelatnik katastra, pravnik na pola radnog vremena, administrativna referentica te jedna djelatnica iz programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. 


 

Općina Sveti Filip i Jakov