PROGRAM JAVNOG RADA - AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČINIH POPLAVA

Objavljeno: 01.10.2017.

Program se uklapa u kriterije po kojima se mjera javni radovi provodi u 2017. godini, a cilj mu je aktivirati veći broj osoba od početno planiranog na društveno korisnim poslovima prevencije od požara i sanacije posljedica bujičnih poplava tijekom jeseni i zime.

Program javnog rada raspisuju poslodavci odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave ili neprofitne organizacije poput dobrovoljnih vatrogasnih društava uz suglasnost jedinice lokalne samouprave i uprave, uz obveznu koordinaciju s ostalim tijelima nadležnim za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara (javna vatrogasna postrojba i policijska uprava) i bujičinih poplava.
 
Poslovi koji mogu biti obuhvaćeni Programom su:
 
- čišćenje drveća i niskog raslinja,
- saniranje divljih odlagališta otpada,
- održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama,
- održavanje poljskih puteva,
- pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva,
- čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge,
- održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te
- ostale preventivno – uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara
 
Program javnog rada jedinstven je za sve poslodavce, a što obuhvaća jedinice lokalne samouprave i uprave, uz obaveznu koordinaciju s ostalim tijelima nadležnim za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara (javna vatrogasna postrojba  i policijska uprava). Neprofitne organizacije (dobrovoljna vatrogasna društva i sl.) moraju, ukoliko će se uključiti u program, imati suglasnost jedinica lokalne samouprave i uprave te drugih tijela koja gospodare područjem na koji će djelovati (primjerice Hrvatske šume i Hrvatske vode) te na tim područjima mogu djelovati isključivo provodeći nužne radnje zaštite graničnih područja iz nadležnosti navedenih tijela (primjerice čišćenje kanalske mreže zbog prijetnje poplavama i zaštite okoliša, rezanje granja koje se nalazi na rubnim područjima nadležnosti Hrvatskih šuma i slično).
 

Cilj programa je uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičinih poplava.

 

Općina Sveti Filip i Jakov