Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno: 30.12.2016.

Vježbenici će se osposobljavati za obavljanje poslova referenta, stručnih suradnika i viših stručnih suradnika unutar Jedinstvenog upravnog odjela

Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa vježbenika – volontera u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov, pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja državnog stručnog ispita. ž

Programom se utvrđuje:

-
  poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,

način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,

obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,

prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,

prava i obveze vježbenika.


Poslovi i zadaće što su ih vježbenici u tijeku vježbeničkog staža dužni obavljati unutar Jedinstvenog upravnog odjela određeni su Sistematizacijom radnih mjesta u Općini Sv. Filip i Jakov i Pravilnikom o unutarnjem ustroju JUO Općine Sv. Filip i Jakov. Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita.

Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita.    
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.

Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da:

dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,

dobiva na raspolaganje zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća,

-  dobiva na raspolaganje stručnu i drugu literaturu,
-  prisustvuje seminarima koje organizira Središnji državni ured za upravu. 


Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:

pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,

-  kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,
osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke Vl. ovog Programa,

-  upoznavanju sa važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom, kontinuiranim dodjeljivanjem određenih poslova i zadaća iz djelokruga svog radnog mjesta.  


Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe, vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera „Rad, staž i prijevoz - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov.  

 

Općina Sveti Filip i Jakov