Program društveno poticajne izgradnje (POS) u Sv. Filipu i Jakovu

Objavljeno: 31.01.2022.

Općina Sv. Filip i Jakov ishodila je četiri građevinske dozvole za gradnju četiri zgrade s 24 POS-ova stana na predjelu Rabatin u Sv. Filipu i Jakovu, istočno od osnovne škole a Općina je platila i svu projektnu dokumentaciju za izgradnju ovih stanova.

Na Rabatinu u Sv. Filip i Jakovu je započela izgradnja POS stanova te je Općina Sv. Filip i Jakov ušla u završnu fazu programa izgradnje stanova po Programu društveno poticajne izgradnje, s ciljem zadovoljavanja stambenih potreba građana i poboljšanja kvalitete stanovanja po povoljnim kreditnim uvjetima.

Općina Sv. Filip i Jakov ishodila je četiri građevinske dozvole za gradnju četiri zgrade s 24 POS-ova stana na predjelu Rabatin u Sv. Filipu i Jakovu, istočno od osnovne škole a Općina je platila i svu projektnu dokumentaciju za izgradnju ovih stanova. Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju zgrada POS-a s Organizacijom za planiranje i arhitekturu iz Zagreba ukupne je vrijednosti od 248.625,00 kn sa PDV-om u skladu sa provedenim otvorenim postupkom javna nabave.Kroz POS-ov program Rabatin Općina je tako osigurala svu potrebitu projektnu dokumentaciju te je u vrijednosti od 7 milijuna kuna omogučila svu potrebitu infrastrukturu, puteve, priključak na kanalizaciju, vodu i struju.

Infrastrukturni radovi na Rabatinu podrazumijevali su u prvoj fazi izgradnju vodovoda, kanalizacije i 2 km formiranja bijelih puteva. Nakon prve faze odmah se krenulo s drugom fazom ovog projekta što je uključivalo struju te za Osnovnu školu Sv. Filip i Jakov priključak na kanalizaciju. Širokopojasni internet koji je preduvjet, te postavljanje asfalta, nogostupa i rasvjete očekuju se u trećoj fazi kada bude izgrađeno oko 40 posto objekata.U konačnici će se izgraditi i jedna trafostanica, a procijenjena vrijednost izgradnje cijelokupne infrastrukture skupa s trafostanicom iznosi 20 milijuna kuna.Izgradnja POS-ovih stanova je jedan od koraka demografske obnove Općine Sv. Filip i Jakov te nakon izrade glavnog projekta, projektne dokumentacije, infrastrukturnih radove te ishođenja građevinskih dozvola, započeo je projekt izgradnje POS stanova. Na Rabatinu u budućnosti se planira i graditi novi dječji vrtić, vatrogasni dom, nova općinska zgrada i centar izvrsnosti.

Na Rabatinu će se osim 24 POS-ova stana graditi i 60 stambenih objekata.

“Zahvaljujući Vladi RH i Ministarstvu državne imovine na čelu s tadašnjim ministrom Goranom Marićem dobili smo četiri hektara građevinskog zemljišta vrijednog 36 milijuna kuna za stambenu izgradnju na Rabatinu, od čega je hektar za ceste, nogostupe i dvije trafostanice”, kaže Pelicarić.

Na temelju Odluke i Ugovora o darovanju, raspisan je javni natječaj za prodaju darovanih zemljišta, sve sukladno zakonima RH kao i općim aktima Općine Sv. Filip i Jakov. Riječ je o 60 parcela za izgradnju obiteljskih kuća koje je u konačnici oko 80 posto kupilo domicilno stanovništvo, dok je oko 20 posto kupaca s područja cijele RH.

“Kao mjeru poticaja, Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o oslobađanju žitelja Općine Sv. Filip i Jakov od plaćanja komunalnog doprinosa do 80 posto za prvu nekretninu, ovisno o broju godina prijavljenog prebivališta na području Općine Sv. Filip i Jakov, ističe Pelicarić.

Jedan od koraka demografske obnove

Sama priča je počela otprilike prije dvije godine kad je Općina sklopila s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje. Ugovorne strane ovim Predugovorom utvrdile su zajednički interes i načelnu spremnost pristupanju izgradnji građevina sukladno predmetnom programu stanogradnje utvrđenom na temelju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

“S veseljem pozdravljam sve koji su omogučili realizaciju ove lijepe priče o poticajnoj stanogradnji u Sv. Filipu i Jakovu. Izrazito me veseli što smo mi kao jedna mala općina dobili priliku za izgradnju stanova za mlade”, izjavio je načelnik općine Sv. Filip i Jakov.

Direktor APN-a , Krešimir Žunić tada je poručio: “Ovo je jedna lijepa priča koja je odlično zamišljena, i za čiju je realizaciju uloženo mnogo truda. Moram naglasiti da smo u općini Sv. Filip i Jakov pronašli kvalitetnog suinvestitora, jer su uspjeli u manje od godinu dana donijeti uvjete, mjerila i kriterije kako bi ovaj projekt zaživio”.


 

Općina Sveti Filip i Jakov