PROJEKT „IZGRADNJA I UREĐENJE NERAZVRSTANE PROMETNICE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM, U MJESTU TURANJ, PREDIO KRČ- PROMETNICA“

Objavljeno: 05.11.2018.

Očekivani rezultati Projekta jesu: izgrađena nerazvrstana prometnica, podignuta razina sigurnosti odvijanja cestovnog i kolničkog prometa kroz postavljanje javne rasvjete, korištenje uređene i funkcionalne prometnice od strane lokalnog stanovništva i ostalih.

Radovi se odnose na izgradnju nerazvrstane prometnice u mjestu Turanj, predio Krč na katastarskoj čestici 3658, k.o. Turanj.

Glavni cilj Projekta je doprinijeti poboljšanju osnovnih životnih uvjeta lokalnog stanovništva na području Općine Sveti Filip i Jakov, te pozitivan utjecaj na gospodarski razvitak područja kroz ulaganje u izgradnju i uređenje nerazvrstane prometnice. Očekivani rezultati Projekta jesu: izgrađena nerazvrstana prometnica, podignuta razina sigurnosti odvijanja cestovnog i kolničkog prometa kroz postavljanje javne rasvjete, korištenje uređene i funkcionalne prometnice od strane lokalnog stanovništva i ostalih.

Projekt je financiran u iznosu od 2.740.126,86 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Radove izvode SARAĐEN d.o.o.. Vrijednost ugovorenih radova je 4.336.180,47 kuna s PDV-om u trajanju od 180 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

 

Općina Sveti Filip i Jakov