PUR: Program ukupnog razvoja Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2016.-2020.

Objavljeno: 01.02.2017.

Program ukupnog razvoja Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2016.-2020. je temeljni strateški dokument razvoja Općine Sveti Filip i Jakov.

Program ukupnog razvoja Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2016.-2020. obuhvaća

- analizu trenutnog stanja,
- SWOT analizu,
- usklađenost sa nadređenim strateškim dokumentima,
- strateške ciljeve,
- prioritete,
- mjere,
- strateške projekte te
- plan provedbe.  

Program ukupnog razvoja Općine Sveti Filip i Jakov 2016.-2020..pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov