SV. FILIP I JAKOV: Asfaltiranje ceste u Baturovima

Objavljeno: 03.01.2018.

Prometnica se asfaltira u širini od 3 metra

Cesta u Baturovima -  Asfaltiranje postojeće lokalne prometnice koja spaja Sv. Filip i Jakov tj. zaseok Baturi sa gradom Biogradom, tj. industrijskom zonom.


 

Općina Sveti Filip i Jakov