SVETI FILIP I JAKOV: II. Faza kanalizacijskog sustava

Objavljeno: 21.01.2017.

Nositelj projekta II. Faza kanalizacijskog sustava Sv. Filip i Jakov je KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sa sjedištem u Biogradu na Moru.

Projekt je prijavljen na Mjeru 7 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Podmjeru 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ Operaciju 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.

Glavni cilj Projekta je doprinijeti  demografskom i gospodarskom razvoju područja Općine Sveti Filip i Jakov kroz ulaganja u sustav odvodnje na predmetnom području. Specifični ciljevi Projekta dovode do realizacije Glavnog cilja a odnosi se na: 
1) izgradnja II. faze kanalizacijskog sustava naselja Sv. Filip i Jakov;  
2) pozitivan utjecaj na povećanje životnog standarda, očuvanje ekološkog sustava i biološke raznolikosti te poboljšanje zdravstvenih uvjeta kroz pravilnu odvodnju sanitarnih otpadnih voda  naselja Sveti Filip i Jakov. 

Rezultati Projekta jesu: 
R1) izvršena izgradnja II. faze kanalizacijskog sustava naselja Sv. Filip i Jakov (indikator: izgrađeno 4.374,52 m gravitacijskog kolektora naselja Sv. Filip i Jakov); 
R2) povećan životni standard, očuvan ekološki sustava i biološka raznolikost područja Općine Sv. Filip i Jakov te poboljšani zdravstveni uvjeti kroz pravilnu odvodnju sanitarnih otpadnih voda  naselja Sveti Filip i Jakov (indikator: porast broja korisnika usluga odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Općine Sv. Filip i Jakov).

Izgradnja kanalizacijskog sustava Sv. Filip i Jakov II. faza (pripremni, zemljani, betonski, montažerski i ostali radovi) je procijenjena na ukupan izos od 9 milijuna kuna - 7.484.600,00 kn bi se sufinanciralo iz EU sredstava dok bi nositelj sudjelovao sa 1.515.400,00 kn.
 
Planirana provedba ulaganja je planirana u maksimalnom periodu od 24 mjeseci.

2 Prilog_Opis projekta_Komunalac Biograd.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov