SVETI FILIP I JAKOV: PRIVREMENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Objavljeno: 10.01.2017.

Od 22. travnja 2016. godine u funkciji je privremeno reciklažno dvorište na lokaciji „Banovi bori“ iznad naselja Sveti Filip i Jakov.

Na navedenom odlagalištu mještani Općine Sveti Filip i Jakov mogu zbrinuti razvrstani otpad i to:
• drvo (namještaj)
• papir i karton
• plastiku
• metal
• staklo
• problematični otpad (baterije i akumulatore, jestiva ulja i masti)
• glomazni komunalni otpad
• otpad iz vrtova i parkova

Napominjemo kako građevinski otpad ne primamo.

Radno vrijeme privremenog reciklažnog dvorišta je:
PONEDJELJAK – SUBOTA: od 07,00 – 15,00 sati


 

Općina Sveti Filip i Jakov