Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT II. FAZE KANALIZACIJE

Objavljeno: 30.01.2017.

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT II. FAZE KANALIZACIJE

Objavljujemo trasu II. faze kanalizacijskog sustava u naseljima Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar iz Glavnog projekta izrađenog od strane Hidrokonzalt projektiranje d.o.o. izrađenog prema lokacijskoj dozvoli u prilogu. Dokumentacija je u fazi ishođenja potvrde glavnog projekta od strane upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije.

Sveti Filip i Jakov 1.pdf

Sveti Filip i Jakov 4.pdf

Sveti Filip i Jakov.pdf

Sveti Filip i Jakov 2.pdf

Sveti Petar na Moru 1.pdf

Turanj 1.pdf

Sveti Petar na Moru 5.pdf

Turanj 3.pdf

Sveti Petar na Moru.pdf

Turanj.pdf

Turanj 2.pdf

Sveti Petar na Moru 3.pdf

Sveti Petar na Moru 2.pdf

Sveti Petar na Moru 4.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov