SVETI FILIP I JAKOV: "UREĐENJE KALE I TRGA"

Objavljeno: 01.02.2017.

REKONSTRUKCIJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SV. FILIP I JAKOVA


Projekt prvenstveno predstavlja ulaganje u rekonstrukciju Kuntrate naselja Sv. Filip i Jakov, od Obale kralja Tomislava do Ulice Ivana Danila, obuhvaćajući trg ispred turističko-informativnog centra, trg kod crkve Sv. Mihovila i trg Na vr` sela te će se u sklopu projekta provesti aktivnosti koje uključuju uređenje javne površine ispred turističkog informativnog centra, pješačke zone i javne prometne površine.

Svakako valja napomenuti kako se područje obuhvata nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline naselja Sv. Filipa i Jakova te će se svi radovi izvoditi uz arheološki nadzor i sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela u Zadru.


S ciljem poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva te stvaranja uvjeta za razvoj i unapređenje gospodarskih i kulturnih aktivnosti, zona obuhvata projekta će biti u potpunosti popločena i pretvorena u pješačku zonu s pripadajućim elementima urbane opreme (klupe za sjedenje, fontana, turistički info pano). Daljnje aktivnosti u sklopu provedbe projekta su organizacija sajmova i manifestacija za promociju poduzetništva, obrtništva i lokalnih OPG-ova koji će bitno utjecati na razvoj gospodarskog, kulturnog i turističkog segmenta općine. Kroz projekt će biti provedeno ulaganje u javno dostupnu infrastrukturu otvorenu za sve pojedince i sve interesne skupine.

Zbog prirode navedenih zahvata uređenja javne infrastrukture, neophodno je u projekt uključiti i ulaganje u rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije, čime će se, između ostalog, spriječiti učestale sanacije na području obuhvata projekta i osigurati dugotrajnost i postojanost stanja rekonstruirane javne infrastrukture dobivene po završetku projekta.
Realizacija projekta stvorit će višestruke pozitivne efekte na gospodarska i društvena kretanja u Općini Sveti Filip i Jakov, Zadarskoj županiji, ali i u široj regiji, čime je projekt u skladu sa vizijom razvoja Lokalne akcijske grupe „Laura“ koja obuhvaća i Sveti Filip i Jakov – „Područje poželjno za život i rad zahvaljujući sinergiji razvoja turizma i poljoprivrede, povezanosti primorskih dijelova sa zaleđem, uz održivo korištenje bogate kulturno-povijesne i prirodne baštine“ . 

U nastavku se donose ključni utjecaji i opravdanje za provedbu projekta. 

Lokalna zajednica treba biti usmjerena privlačenju što većeg broja posjetitelja u Općinu Sveti Filip i Jakov i širu okolicu. To je moguće ukoliko se objedine informacije o mogućnostima koje posjetitelji imaju pri posjetu tom mjestu. Unaprjeđenje postojeće javne infrastrukture te marketinške aktivnosti koje su u skladu sa projektnim aktivnostima predstavljaju ishodišnu točku valorizacije područja Općine Sveti Filip i Jakov te povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva i unaprjeđenje kulturno-turističke ponude cijelog područja.

Potencijalna mogućnost povećanja takvih aktivnosti ima i pozitivne monetarne efekte. Osim toga, važno je uzeti u obzir i činjenicu da projekt promiče i gospodarske aktivnosti lokalne zajednice na tom području, što je od iznimne važnosti za razvoj turizma u Općini Sveti Filip i Jakov.

Naime, očekivano je kako će povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva, ali i povećanje broja posjetitelja i turista, imati pozitivne posljedice na lokalno gospodarstvo. U lokalnim tvrtkama i ugostiteljskim objektima u značajnoj će se mjeri povećati potražnja za robom i uslugama čime će se utjecati na uspješnije poslovanje prvenstveno malog i srednjeg poduzetništva s mogućim samozapošljavanjem ili zapošljavanjem. Konkretno, projekt će rezultirati povećanjem broja sajmova i manifestacija za promociju poduzetništva, obrtništva i lokalnih OPG-ova, poboljšanjem uvjeta za stvaranje novih radnih mjesta u ugostiteljskom, turističkom, poduzetničko-obrtničkom i poljoprivrednom sektoru te povećanjem ekonomske koristi lokalnih dobavljača, pružatelja usluga u turizmu i ugostiteljstvu, poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika te stvaranjem novih radnih mjesta.

Realizacija ovog projektnog prijedloga mogla bi potaknuti suradnju s drugim mjestima i općinama na području organiziranja turističkih ponuda za posjetitelje pa bi to rezultiralo i povećanjem količine i kvalitete turističke ponude u ovoj regiji. Predložene aktivnosti imaju i druge pozitivne efekte na razvoj Općine Sveti Filip i Jakov. Na temelju navedenog, može se zaključiti da projekt pridonosi revitalizaciji Općine Sveti Filip i Jakov i daje novu funkcijsku perspektivu Općini i regiji. 

Ključne aktivnosti u projektu su: 
• Pripremne aktivnosti
• Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije
• Rekonstrukcija javne površine ispred turističkog informativnog centra
• Popločavanje pješačke zone i javne prometne površine
• Instaliranje dodatnih sadržaja
• Provedba projekta
• Komunikacijske i promotivne aktivnosti 

Očekivani direktni rezultati projektnih aktivnosti su: 
1. Provedeni radovi i rekonstruirana javna površina ispred 
2. Popločana pješačka zona i javna prometna površina
3. Provedeni radovi na rekonstrukciji vodovoda i odvodnje
4. Instalirani dodatni sadržaji (urbana oprema, info paneli) 
5. Unaprjeđena znanja i vještine upravljačkog osoblja nositelja projekta 
6. Provedena promocija projekta 

Očekivani indirektni rezultati projektnih aktivnosti su:
1. Povećanje broja sajmova i manifestacija za promociju poduzetništva, obrtništva i lokalnih OPG-ova – Broj sajmova i manifestacija povećat će se sa 4 na 10.
2. Poboljšani uvjeti za stvaranje novih radnih mjesta u ugostiteljskom, turističkom, poduzetničko-obrtničkom i poljoprivrednom sektoru – Očekuje se otvaranje 4 nova ugostiteljska objekta te zapošljavanje minimalno 10 osoba.
3. Povećana ekonomska korist lokalnih dobavljača, pružatelja usluga u turizmu i ugostiteljstvu, poduzetnika i obrtnika te poljoprivrednika.
4. Povećanje atraktivnosti destinacije Sveti Filip i Jakov kod turista i posjetitelja – Povećanje broja noćenja za 15%.
5. Stvoreni uvjeti za povećanje turističke ponude i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga.
6. Produljenje turističke sezone kroz poboljšanje uvjeta za pružanje turističko-ugostiteljskih usluga i proizvoda.

Ukupni troškovi projekta iznose 3.471.295,40 HRK bez PDV-a, odnosno 4.339.119,25 HRK s uključenim PDV-om, a trajanje projekta predviđeno je na 18 mjeseci (bez pripremnih aktivnosti).

klupa rub obla.pdf

naslovnica.pdf

klupa maslina A3.pdf

tlocrt A1.pdf

klupa rub ravna A4 i A3.pdf

3d visualizacije A3.pdf

fontana A4 i A3.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov