SVETI FILIP I JAKOV: Uređenje plaže IZA BANJA

Objavljeno: 29.01.2017.

Ministarstvo turizma je odobrilo 400.000,00 kn Općini Sv. Filip i Jakov za projekt „Uređenje plaža u Sv. Filip i Jakovu i Turnju“ u sklopu programa Fond za razvoj turizma u 2014/2015. godini.


Projektom je izrađena dodatna projektna dokumentacija za plaže Iza banja i Morovička koju je sama Općina Sv. Filip i Jakov već prethodno započela.

Predložena je i tematizacija navedenih plaža u cilju učinkovitijeg upravljanja plažama kao visokovrijednog resursa u razvoju i rastu Hrvatske kao poželjne turističke destinacije jer je Općina Sv. Filip i Jakov jedan od sudionika projekta Jadranske morske zvijezde - 1000 Hrvatskih plaža kojeg predvodi prof.dr.sc. Dragan Magaš s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci.

Plaža Iza banja je svrstana u kategoriju Uređene urbane plaže za obitelji s djecom dok je plaža Morovička predložena kao Plaža kulture zbog trenutnog i planiranog sadržaja te bogatih društvenih događanja.
Opis  
     Cilj uređenja u području obuhvata je oblikovanje i opremanje obiteljsko-rekreacijske plaže: sanacijom erozije terena u zaleđu plaže na mjestu značajne visinske razlike izgradnjom potpornog sistema terena; rješavanjem pristupa plaži te opremanje iste sadržajima primjerenim namjeni (ugostiteljskim, rekreacijskim, uslužnim, dječjim i sl.) i urbanom opremom; stvaranje uvjeta za ispunjenje zakonskih odredbi Pravilnika o sigurnosti na uređenim kupalištima (NN 60/05) i Pravilnika o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). 


Etape provedbe:              Uređenje površina i izgradnja potpornog sistema terena odvijati će se u dvije etape (faze), i to: 
1. etapa: sjeverozapadni dio područja u dužini od oko 310 m, od plažnog gata ispod k.č. 290 do linije ispred k.č. 395. U ovoj etapi izvesti će se potporni sistem terena u sklopu kojeg se, između ostalog, nalazi jedan javni sanitarni čvor, bet. tribine za igrališta odbojke u pijesku i košarke/malog nogometa. Osim potpornog sistema, izvodi se gornja šetnica (pješačka staza sa odvojkom pješačko-kolne komunikacije za pristup nižem plažnom terenu (nužni pristup za opskrbu, servis, interventna vozila i sl.), te pripajajući sadržaji u funkciji plaže (ugostiteljski kiosci, dječja i rekreacijska igrališta, urbana oprema i sl.). 
2. etapa: jugoistočni dio područja u dužini od oko 300 m, od linije ispred k.č. 395 do postojećeg ugostiteljskog objekta ispred k.č. tj. linija do južnog ugla kat. čest. 451. U ovoj etapi izvesti će se potporni sistem terena u sklopu kojeg se, između ostalog, nalazi jedan javni sanitarni čvor i objekt s dva poslovna (ugostiteljska) prostora i jednim spremištem za spasilačku službu. Osim potpornog sistema, izvodi se gornja šetnica u nastavku prethodne iz 1. etape, do kraja obuhvata, te pripadajući sadržaji u funkciji plaže (ugostiteljski kiosci, dječja igrališta, urbana oprema i sl.). 


Razina gotovosti              Izrađena dokumentacija-čeka se lokacijska dozvola 
Planirani period provedbe          42 mjeseca 
Iznos investicije               9.000.000,00 kn 


OPĆINA SV. FILIP I JAKOV (2).pptx

 

Općina Sveti Filip i Jakov