SV.FILIP I JAKOV: Sekundarna mreža

Objavljeno: 03.01.2018.

II. faza kanalizacijskog sustava Sv. Filipa i Jakova obuhvaća sabirne kanale – sekundarne kolektore koji će se priključiti na postojeće već izvedene gravitacijske kanale – kolektore, projektirane gravitacijske glavne i sekundarne kolektore I. faze.

Trasa gravitacijskih sabirnih kanala-sekundarnih kolektora predviđena je u trupu lokalnih asfaltnih cesta u naselju Sv. Filip i Jakov i uz Jadransku magistralu (D8), u zaštitnom pojasu (bankini) udaljeni min. 1,00 m od ruba ceste (sekundarni kolektori FJ GK(1.1) i FJ SK(1.1)).

Niveleta projektiranih kolektora predložena je da bude u granicama minimalnog i maksimalnog pada, tako da budu zadovoljeni uvjeti minimalne i maksimalne brzine tečenja, a sa ciljem da se smanje dubine ukopavanja odnosno opseg radova dovede na minimum. Na djelu obuhvata ovoga glavnog projekta postoji djelomično izgrađena vodovodna mreža koja se prilikom izvođenja radova na izgradnji II. faze kanalizacijskog sustava Sveti Filip i Jakov- sekundarna mreža mora rekonstruirati.

Opis radova i tehničkih rješenja se nalazi u prilogu:

Opis radova.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov