„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“ ("CENTAR ZA OBUKU - KLUB ZAPOSLENIH")

Objavljeno: 25.01.2017.

Općina Sveti Filip i Jakov je od 28. veljače 2015. do 28. veljače 2016. provela EU projekt Centar za obuku Sv. Filip i Jakov - Training centre Sv. Filip i Jakov. Projekt se provodio u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - područni ured Zadar, Lokalnom akcijskom grupom (LAG) Laura, Općinom Pašman i Općinom Galovac. Sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru IPA IV Operativnog programa ''Razvoj ljudskih potencijala'', Grant shema ''Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza II'' preko ugovornog tijela HZZ – Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 67.567,24 EUR uz sufinanciranje od strane Europske unije u iznosu od 58.879,84 EUR tj. do 87,14% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. 

Opći cilj
 projekta  je bio poboljšati zapošljivost kroz Centar za obuku Sv. Filip i Jakov.

Specifični
 cilj je bio poboljšati lokalne kapacitete za obuku nezaposlenih u općim kompetencijama za traženje posla i kompetencija traženja posla u turizmu kroz implementaciju Centra za obuku Sv. Filip i Jakov u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i poslodavcima.
 

Ciljne skupine
 bile su 5 trenera za Klub za zapošljavanje u koje ubrajamo dva novozaposlena djelatnika na projektu – Voditelja kluba za zapošljavanje, Predavača engleskog jezika, 3 volontera te 50 odraslih polaznika edukacijskog programa što je projekt nadmašio educiravši ukupno 58 polaznika koji su primili potvrde o osposobljavanju i prema statistici HZZ-a njih 21 se zaposlilo što daje rezultat od 36% uspješnosti zapošljavanja polaznika.
 

Krajnji korisnici
 projekta su u konačnici bili svi nezaposleni, poslodavci, obitelji odraslih polaznika, lokalna zajednica, lokalne samouprave, Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 


Tijekom trajanja projekta Općinska vijećnica je opremljena sa 12 stolnih računala, multifunkcijskim kopirnim uređajem te projektorom i platnom. Nakon provedbe EU projekta osnovana je Udruga za poticanje zapošljavanja „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“koja nastavlja sa provođenjem edukacijskih programa putem individualnih i skupnih radionica.
  

PREZENTACIJA.pptx

 

Općina Sveti Filip i Jakov