TURANJ: „OBNOVA KULE TURANJ“

Objavljeno: 29.01.2017.

ZAVRŠEN PROJEKT „OBNOVA KULE TURANJ“

Turanj je mjesto uz more na Pašmanskom kanalu kojim je upravljala Mletačka Republika. Bilo je opasano zidinama sa tri obrambene kule.

Danas je sačuvana najstarija, a ujedno i najviša kula kao i ostaci zidina koje su opasavale mjesto. Upravo je po njoj čitavo mjesto dobilo ime Turanj, Toranj, Torette, Turris. Kula je kvadratnog tlocrta 4,6 x 4,6 metara, visine 10,50 metara i glavna je znamenitost mjesta. Na vrhu je sačuvano krunište sa dograđenom terasom, ima niz puškarnica po fasadama.

Nakon iseljenja trafostanice koja je bilo skoro pola stoljeća smještena unutar kule je otvorena mogućnost za revitalizaciju i rekonstrukciju zapuštenog, ali vrlo vrijednog kulturnog dobra. Pristupilo se konzervatorskim istraživanjima, a potom i izradi projektne dokumentacije. 2010. godine su započeli radovi na rekonstrukciji tj. potpunoj obnovi fortifikacije i stavljanja iste u kulturno – turističku svrhu.

Rekapitulacija ulaganja u projektnu dokumentaciju i kapitalne radove:

Rekapitulacija ulaganja u projektnu dokumentaciju i kapitalne radove.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov