U SV. FILIPU I JAKOVU OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE VRIJEDNO 2.967.554,78 KUNA

Objavljeno: 06.02.2020.

,

Projekt je započeo kad je Općina Sveti Filip i Jakov dana 10. studenog 2017. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ ukupne vrijednosti 2.967.554,78 kuna. Razdoblje provedbe projekta započeo je 15. rujna 2017. godine a projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 kuna. Putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, projekt reciklažnog dvorišta sufinanciran je i s iznosom od 302.883,98 kn (prihvatljivi dio troškova projekta).

“Cilj provedenog projekta bio je zgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov, čime će se pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te smanjenju količine otpada koji se nepropisno odlaže na odlagališta, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom”, istaknuo je Pelicarić.

 

Općina Sveti Filip i Jakov