„Uređenje Vidikovca Crni krug i uspostavu staza“

Objavljeno: 23.09.2020.

Namjena zahvata je rekreacijska a u sklopu projekta uredit će se i opremit šetnica s vidikovcem. Povremeno se ovdje održavaju i biciklističke ture, dok će se uređenjem vidikovca i šetnice, ovo područje približiti i turistima i građanima te oplemeniti turističku ponudu i sadržaje za lokalno stanovništvo. Projekt je od društvenog značaja, ima krajnji cilj promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija obalnog krajobraza.

 

Općina Sveti Filip i Jakov već neko vrijeme radi na građevinskom projektu "Uređenje Vidikovca Crni krug i uspostavu staza“, kojeg će uskoro i aplicirati na natječaj za tip operacije 8.5.2., "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

U sklopu projekta planira se urediti vidikovac koji se nalazi otprilike na oko 138 m nadmorske visine, zajedno sa pripadajućim putom koji spaja postojeće groblje i vidikovac. Planirano uređenje sastoji se od uređenja platoa, izgradnje kamenog zida, postavljanja urbane opreme te informativnih i edukacijskih tabli. Staza duga 1,5 km koja vodi do vidikovca će se urediti mjestimično gdje je uređena te očistiti od zarasle vegetacije. Postavit će se putokazi te ostala signalizacija za turiste.

Povremeno se ovdje održavaju i biciklističke ture, dok će se uređenjem vidikovca i šetnice, ovo područje približiti i turistima i građanima te oplemeniti turističku ponudu i sadržaje za lokalno stanovništvo. Projekt je od društvenog značaja, ima krajnji cilj promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija obalnog krajobraza.

Namjena zahvata je rekreacijska a u sklopu projekta uredit će se i opremit šetnica s vidikovcem. Povremeno se ovdje održavaju i biciklističke ture, dok će se uređenjem vidikovca i šetnice, ovo područje približiti i turistima i građanima te oplemeniti turističku ponudu i sadržaje za lokalno stanovništvo. Projekt je od društvenog značaja, ima krajnji cilj promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija obalnog krajobraza.

 

Predloženim zahvatom u prostoru, predviđaju se sljedeći sadržaji: uređenje vidikovca, obnova oštećenih suhozidnih konstrukcija, izgradnja novih kamenih zidova, postavljanje stolova i klupa, postavljanje edukacijskih tabli, postavljanje smjerokaza i znakova zabrane, postavljanje info tabli, obnova oštećenih dijelova pješačke staze staze,postavljanje solarnog servisnog stupa za popravak bicikla, postavljanje panoramskog teleskopa na kovanice, postavljanje audio solarnog stup, izgradnja kamenog aromatičnog vrta – prezentacija autohtone mediteranske flore. Na šetnici se očekuje mjestimično postavljanje smjerokaza te mjestimična obnova oštećenih dijelova pješačke staze.

 

Edukacijske table i info paneli će podizati svijest o očuvanju okoliša i prirode te informirati posjetitelje obiljnim i životinjskim vrstama čije je stanište na lokalitetu obuhvata zahvata. Postavit će se klupe i stolovi za odmor posjetitelja te dodatni sadržaji koji će biti u funkciji posjetitelja te rekreativnih biciklista. Također, edukacijske i info table će sadržavati i opise na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe, kako bi se turistički sadržaji mogli proširiti i približiti i toj skupini posjetitelja.

  

 

Općina Sveti Filip i Jakov