Zona zanatskih i servisnih djelatnosti

Objavljeno: 01.02.2017.

Poduzetnička infrastruktura - Zona zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov

Naziv projekta  Poduzetnička infrastruktura - Zona zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov 
Opis       Izgradnja potpune infrastrukture –kanalizacijski i vodoopskrbni sustav, slivne vode, energetska mreža 
Razina gotovosti              1. faza izrade dokumentacije 
Planirani period provedbe          24 mjeseci 
Iznos investicije               Podatak nije dostupan 
 


Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov donijelo je dana 8. lipnja 2015. godine Odluku o osnivanju Zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 6/15) kojom je Zona formalno osnovana sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture. „Zona Poduzetnička zona, se nalazi u naselju Sv. Filip i Jakov unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/02, 3/06, 2/14 i 3/15) i za koju je izrađen Urbanistički plan uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti u naselju Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 09/15). U Urbanističkom planu uređenja Poduzetnička zona definirana je oznakom I2 – Zona zanatskih i servisnih djelatnosti.
 

01_POSLOVNA_ZONA_2015_02_DETALJNA NAMJENA (1).PDF

 

Općina Sveti Filip i Jakov