1. REBALANS 2018. (03.08.2018.)

U Službenom glasniku u privitku objavljeni su slijedeći dokumenti:

-1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov

            a) Izmjene Programa javnih potreba u socijalnog skrbi

            b) Izmjene Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2018. godinu

            c) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

            d) Izmjene Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

            d) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2018. - 2020.

SLUŽBENI GLASNIK 7.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov