1. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (18. lipnja 2013. ) (18.06.2013.)

ZAPISNIK sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 18. lipnja 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/127
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013.godine

ZAPISNIK sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 18. lipnja 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Baričić, Ivan Eškinja, Jovita Pirović, Tomislav Demo, Renata Batur, Leonardo Mikulić. Marin Colić. Josip Colić.Ana Marija Matešić, Vedran Zrilić, Joško Jukić, Vid Pedisić

NENAZOČNI: Mile Čirjak (opravdano)
Ostali nazočni: načelnik Općine gosp. Zoran Pelicarić, Marin Katuša - zamjenik općinskog načelnika.

Započeto u 11,30 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, pročelnik JUO Općine Sv. Filip i Jakov.

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, zahvalio se na odazivu pozivu za ovu sjednicu te je zamolio da se utvrdi kvorum i nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno 12 vijećnika.
Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu slijedeći

DNEVNI RED:

1. Polaganje prisege Općinskog načelnika i zamjenika načelnika
2. Prijedlog Odluke o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 2013.
3. Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone
4. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provdbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za RH u 20 13.godini za područje Općine Sv. Filip i Jakov
5. Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko preventivnih ophodnji
6. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Sv. Filip i Jakov

02072014_7168645234.pdf

ZAPISNIK

 

Općina Sveti Filip i Jakov