10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (28. prosinca 2018.) (28.12.2018.)

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA: 021-05/18-01/06 URBROJ: 2198/19-02-18-1 Sv. Filip i Jakov, 28. prosinca 2018. godine

ZAPISNIK Sa izvanredne 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 28. prosinca 2018. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

Zapisnik sa 10. sjednice općinskog vijeća -prosinac 2018.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov