11. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (30. siječnja 2019.) (30.01.2019.)

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA: 021-05/19-01/01 URBROJ: 2198/19-02-19-1 Sv. Filip i Jakov, 30. siječnja 2019. godine

ZAPISNIK Sa izvanredne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 30. siječnja 2019. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

Zapisnik sa 11. sjednice općinskog vijeća -siječanj 2019.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov