14. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (16. rujna 2019.) (16.09.2019.)

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA: 021-05/19-01/04 URBROJ: 2198/19-02-19-2 Sv. Filip i Jakov, 16. rujna 2019. godine

ZAPISNIK Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 16. rujna 2019. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

Zapisnik sa 14. sjednice općinskog vijeća -lipanj 2019.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov