16. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (12. prosinca 2019.) (12.12.2019.)

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA: 021-05/19-01/06 URBROJ: 2198/19-02-19-2 Sv. Filip i Jakov, 12. prosinca 2019. godine

ZAPISNIK sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 12. prosinca 2019. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov

Zapisnik sa 16. sjednice općinskog vijeća -prosinac 2019.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov