17. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (12. ožujka 2020.) (12.03.2020.)

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA: 021-05/20-01/01 URBROJ: 2198/19-02-20-2 Sv. Filip i Jakov, 12. ožujka 2020. godine

ZAPISNIK Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 12. ožujka 2020. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

Zapisnik sa 17. sjednice općinskog vijeća -OŽUJAK 2020.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov