2. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (01. kolovoza 2013.) (01.08.2013.)

ZAPISNIK sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 1. kolovoza 2013.godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPA IJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/152.
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 01.08.2013.godine

ZAPISNIK sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 1. kolovoza 2013.godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mile Čirjak, Joško Jukić, Ana Marija Marešić, Vid Pedisić i Igor Pedisić.
NENAZOČNI: -
Ostali nazočni: načelnik Općine Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika Marin Katuša, pravnik Nikica Matuško i Suzana Prtenjača.
Započeto: u 18,00 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić, dipl.prav.

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, zahvalio se na odazivu pozivu za ovu sjednicu te je zamolio da se utvrdi kvorum i nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno svih 13 vijećnika.
Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu slijedeći

DNEVNI RED:

l. Verifikacija Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Polugodišnje izvješće Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za rzdoblje siječanj -lipanj 2013 .godine
4. Imenovanje Povjerenstva za Staut, Poslovnik i normativnu djelatnost
5. Statut Općine Sv. Filip i Jakov - pročišćeni tekst
6. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov - pročišćeni tekst
7. Imenovanje Povjerenstva za dodjelu Općinskih priznanja i svečanog obilježavanja Dana Općine
8. Prijedlg Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Sv. Filip i Jakov
9. Prijedlog Izmjene i dopune Plana operativne provedbe aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa RH u 2013.godini.

02072014_1982753989.pdf

ZAPISNIK

 

Općina Sveti Filip i Jakov