4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov (20. prosinca 2017.) (20.12.2017.)

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SV. FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA: 021-05/18-01/01 URBROJ:2198/19-02-18-2 Sv. Filip i Jakov, 20. prosinca 2017. godine

ZAPISNIK sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 20. prosinca 2017. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

Zapisnik sa 4. sjednice općinskog vijeća - prosinac 2017.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov