4. SJEDNICA (PRVA IZVANREDNA) Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (30. listopada 2013.) (30.10.2013.)

ZAPISNIK sa 4. (prve) izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 30. listopada 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Kla a: 021-05/13-01/173
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 30. listopada 2013.godine

ZAPISNIK sa 4. (prve) izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održane dana 30. listopada 2013. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Tomislav Demo. Renata Batur, Ivan Baričić. Vedran Zrilić, Mile Čiljak. Joško Jukić, Ana Marija Matešić i Vid Pedisić.
NENAZOČNI: -
Ostali nazočni: načelnik Općine Zoran Pelicarić, zamjenik načelnika Marin Katuša, Darinka Zorić - pročelnik JUO i Jure Jelenić - viši savjetnik za prostorno uređenje i planiranje.
Započeto: u 18,00 sati.
Zapisnik vodi: Darinka Zorić. dipl.prav.

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, zahvalio se na odazivu pozivu za ovu izvanrednu sjednicu te je zamolio da se utvrdi kvorum i nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno svih 13 vijećnika.
Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu slijedeći

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov.

02072014_5242316713.pdf

ZAPISNIK

 

Općina Sveti Filip i Jakov