5. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (31. siječnja 2018.) (31.01.2018.)

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA:021-05/18-01/02 URBROJ:2198/19-02-18-2 Sv. Filip i Jakov, 31. siječnja 2018. godine

ZAPISNIK Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 31. siječnja 2018. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

Zapisnik sa 5. sjednice općinskog vijeća -siječanj 2018.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov