6. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (30. travnja 2018.) (30.04.2018.)

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA:021-05/18-01/03 URBROJ:2198/19-02-18-2 Sv. Filip i Jakov, 30. travnja 2018. godine

ZAPISNIK Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 30. travnja 2018. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

Zapisnik sa 6. sjednice općinskog vijeća -travanj 2018.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov