7. SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (09. travnja 2014.) (09.04.2014.)

ZAPISNIK sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 09. travnja 2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/12
URBROJ: 2198/19-02-14-2
Sveti Filip i Jakov, 02. srpnja 2014. godine

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 09. travnja 2014. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.


NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Eškinja, Marin Colić, Jovita Pirović, Leonardo Mikulić, Joško Jukić, Tomislav Demo, Renata Batur, Ivan Baričić, Vedran Zrilić, Mićo Birkić, Igor Pedisić, Vid Pedisić.

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Anamarija Matešić (opravdala izostanak)

Ostali nazočni: Načelnik Općine Zoran Pelicarić i Suzana Prtenjača – Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu (vježbenik).

Započeto: u 20.00 sati
Zapisnik vodi: Suzana Prtenjača, mag.iur.

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne te se zahvalio na odazivu za ovu sjednicu i potom objasnio kako je bilo nužno sazivanje sjednice Općinskog vijeća u ovako kratkom roku jer je žurno donijeti izmjene Odluke o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Biogradske rivijere“) te dati ovlaštenja Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o podzajmu za potprojekt Sveti Filip i Jakov a sve zbog rokova za koje je vezan potpis navedenog Ugovora. Također, jedan od razloga sazivanja sjednice je i točka koja se odnosi na davanje ovlaštenja Općinskom načelniku za upućivanje prijedloga za prenamjenu zone koja se nalazi unutar naselja a odnosi se na prostor apartmanskog naselja „Croatia“, u zonu unutar naselja odnosno građevinsku zonu, a koji prijedlog načelnik mora uputiti Županijskom zavodu za prostorno uređenje do 10. travnja budući da su u tijeku izmjene i dopune županijskog Prostornog plana i to je rok do kad se mogu dostaviti prijedlozi. Nakon toga, predsjednik Vijeća je zamolio da se utvrdi kvorum. Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je nazočno 12 vijećnika, s tim da je vijećnica Anamarija Matešić opravdala svoj izostanak, te da postoji kvorum. 

Predsjednik Vijeća predložio je za ovu sjednicu sljedeći:

D N E V N I R E D:
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine,
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu,
3. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini,
5. Prijedlog Odluke o općinskim porezima,
6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o podzajmu za potprojekt Sveti Filip i Jakov,
7. Prijedlog izmjena Odluke o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Biogradske rivijere“),
8. Prijedlog Plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2014/2015.,
9. Prijedlog za davanje ovlaštenja općinskom načelniku za prenamjenu zone izvan naselja apartmanskog naselja „Croatia“,
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Sveti Filip i Jakov.

Vijećnica Jovita Pirović dala je primjedbu na predloženi dnevni red koja se odnosi na broj točaka dnevnog reda budući da se radi o izvanrednoj sjednici te da ovakav dnevni red više podsjeća na redovnu sjednicu. Drugih primjedbi ni dopuna nije bilo. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (12 glasova „ZA“) te se prišlo raspravi po istom.

ZAPISNIK sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov