8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (30. listopada 2018.) (30.10.2018.)

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA: 021-05/18-01/04 URBROJ:2198/19-02-18-2 Sv. Filip i Jakov, 30. listopada 2018. godine

ZAPISNIK Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 30. listopada 2018. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

Zapisnik sa 8. sjednice općinskog vijeća -listopad 2018.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov