9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (20. prosinca 2018.) (20.12.2018.)

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinsko vijeće KLASA: 021-05/18-01/05 URBROJ: 2198/19-02-18-2 Sv. Filip i Jakov, 20. prosinca 2018. godine

ZAPISNIK Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 20. prosinca 2018. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

Zapisnik sa 9. sjednice općinskog vijeća -prosinac 2018.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov