Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov (27.07.2020.)

Temeljni akti i izvješća

Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine donijelo je

 

O D L U K U
o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi
Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov

 

 

PREDMET ODLUKE

 

Članak 1.


Osniva se javna ustanova socijalne skrbi Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Ustanova).

 

NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA USTANOVE


Članak 2.

 

Osnivač Ustanove je Općina Sveti Filip i Jakov, Obala Kralja Tomislava 16, 23 207 Sveti Filip i Jakov.

 

Članak 3.

 

Naziv Ustanove glasi: Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov.

Sjedište Ustanove je   Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, 23207 Sveti Filip i Jakov.

 

DJELATNOSTI USTANOVE

 

Članak 4.

 

Djelatnost Ustanove je pružanje sljedećih socijalnih usluga:

1.      usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu

2.      usluga savjetovanja i pomaganja obitelji

3.      usluga psihosocijalne podrške

4.      pružanje podrške korisnicima i pružateljima izvaninstitucijskih oblika smještaja,

5.      pružanje usluga boravka, usluge savjetovanja i pomaganja, usluge rane intervencije, usluge psihosocijalne  podrške, usluge pomoći u kući,

6.      usluge pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)

7.    usluge organiziranog stanovanja, a iznimno i usluge smještaja.

KORISNICI USLUGA

 

Članak 5.

 

Korisnici Ustanove koji će koristiti socijalne usluge iz članka 4. ove Odluke su:

 

- odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

- osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama i

- druge osobe koje udovoljavaju uvjete propisane Zakonom , djelatnošću i Statutom Ustanove.

U nastavku pregledtemeljnih akata i izvješća:

ODLUKA o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV.pdf

RJEŠENJE o upisu - TRGOVAČKI SUD.PDF

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2019. itd.xls

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2020. itd.xls

 

Općina Sveti Filip i Jakov