ČLAN POVJERENSTVA O DODJELI ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH (03.11.2015.)

ODLUKA o imenovanju člana Povjerenstva o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sveti Filip i Jakov

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, broj 02/14- pročišćeni tekst i 06/14) i članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14-pročišćeni tekst), općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj16. sjednici održanoj dana 03. studenog 2015. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Povjerenstva
o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH na području Općine Sveti Filip i Jakov

1. U povjerenstvo o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sveti Filip i Jakov imenuje se LEONARDO MlKULlĆ dipl.iur. iz Raštana Gornjih.
2. Ova Odluka proslijediti će se Agenciji za poljoprivredno zemljište.

KLASA: 940-04/15-01/94
URBROJ: 2198/19-02-15-1
Sveti Filip i Jakov, 03. studenog 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov