DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE ŠKOLE ZA ODGOJ DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU (04.02.2017.)

DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE ŠKOLE ZA ODGOJ DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Dokumentacija:

DPU_ŠKOLA_INTEGRALNI_TEKST.pdf

1.POSTOJECE_STANJE_GRANICA_OBUHVATA-Model.pdf

3.PROMET_-Model.pdf

3b.Elektroenergetika i telekomunikacija-Model.pdf

4.UVJETI KORISTENJA_-Model.pdf

2.NAMJENA_-Model.pdf

5.UVJETI GRADNJE_-Model.pdf

6.PLAN PARCELACIJE_-Model.pdf

3a.Vodoopskrba i odvodnja-Model.pdf

ORTOFOTO-Model.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov