Financijski izvještaji 2017. (14.02.2018.)

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

·        Bilanca

·        Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

·        Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

·        Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

·        Izvještaj o obvezama i

 -  Bilješke

bilješke revizija općina 2018.docx

Prorac-konsolidirani 2017.xls

REFERENTNA STRANICA.pdf

POTVRDA.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov