Financijski izvještaji 2018. (18.02.2019.)

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

·        Bilanca

·        Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

·        Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

·        Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

·        Izvještaj o obvezama i

 -  Bilješke

bilješke.docx

GFI 2018.pdf

gdi 2018.xls

potvrda fine.pdf

općina konsolidirani 12-2018.xls

BILJEŠKE UZ KONSFI 2019.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov