Financijski izvještaji 2019. (17.02.2020.)

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

 

 

·        Bilanca

·        Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

·        Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

·        Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

·        Izvještaj o obvezama i

 -  Bilješke

GFI 31.12.2019.-22.xls

bilješke - 22.docx

CCF20022020_0001.pdf

KONSOLIDACIJA.xls

bilješke konsolidirano 2019.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov