Financijski izvještaji 2020 (16.02.2021.)

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

· Bilanca

  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
  • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
  • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

· Izvještaj o obvezama i

- Bilješke

31.12.2020. gfi - 22.xls

CCF15022021.pdf

potvrda.pdf

konsolidacija 2020.xls

bilješke 23.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov