Financijski izvještaji 2021 (03.03.2022.)

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

· Bilanca

  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
  • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
  • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

· Izvještaj o obvezama i

- Bilješke

konsolidirani općina 31.12.2021-23.xls

općina završni 31.12.2021. -22.xls

bilješke 22 - 2021.pdf

Izvještaji 1.pdf

Izvještaji.pdf

Potvrda 2.pdf

Potvrda.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov